Slovník

SLOVNÍK AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

 • – riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje automatickú prevádzku závlahového systému. Podľa potreby vody rastlín, otvára a zatvára elektromagnetické ventily, čím reguluje prietok vody v systéme. Existuje viacero druhov v závislosti od účelu a množstva zalievaných oblastí. Je dostupná v interiérovom a exteriérovom prevedení.
 • Prietok vody – voda pretekajúca cez závlahový systém (potrubia, postrekovače atď.) za určitý čas. Meria sa v l/min. alebo m3/h.
 • Kvapkovacie potrubiepolyetylénové LDPE potrubie, ktoré sa využíva najmä na zavlažovanie celoročných rastlín a drevín. Voda prechádza cez zabudované kvapkovacie potrubie a zavlažuje iba korene. V okrasných záhradách sa najčastejšie používa potrubie s priemerom 16 a 20 mm.
 • Pásový kvapkovačsúčiastka zabudovaná v kvapkovacom potrubí, ktorá má každých 33 cm otvor na vodu. Prietok je obyčajne 2, 4 alebo 8 l/h. Je dostupný v základom dizajne s kontrolou tlaku.
 • – automatická súčiastka, ktorá sa uzatvára pod tlakom a otvára za normálnych podmienok. Používa sa na odvodnenie potrubia po ukončení zavlažovania (pri odbornej inštalácii do trativodu).
 • – Jedným z princípov záhradnej závlahy je inštalácia postrekovačov podľa tlaku vody. Tým sa zabezpečí rovnomerný rozvod vody.
 • – Časť potrubia, ktoré sa pripája k vodnému zdroju elektromagnetickými ventilmi. Väčšinou je pod stálym tlakom, kým relé nespustí čerpadlo, alebo kým nie je zapojený elektromagnetický ventil.
 • Guľový ventil súčiastka, ktorá umožňuje uzatvorenie závlahového systému. Guľa sa môže otáčať pákou. Ventil sa zatvára a otvára podľa polohy gule.
 • – možné dovybavenie čerpadiel. Môže mať obsah až 100 l. Odporúča sa používať 24-50 l nádrže na dvore. Hlavným účelom je dodávať malé množstvo vody bez čerpadla, čím sa znižuje počet štartov. Zvyčajne je vybavený tlakovým spínačom.
 • Rýchlospojka (holender) po zapojení umožňuje flexibilnosť bez nutnosti meniť dĺžku potrubia kvôli utesneniu. Odporúča sa použivať v pevnom potrubí, aby sa neskôr ľahšie udržiavalo a opravovalo.
 • – pozri tiež Odvodnenie
 • Kompresor – pomáha odvodniť závlahový systém. Vzduch s vysokým tlakom (4-6 barov) z kompresoru vysuší celý systém, ktorý sa napojí na vypúšťací ventil. Iba táto metóda garantuje 100%-ný úspech.
 • Okruh – pozri tiež Rozvody
 • PEHD potrubie – vysoko kapacitné polyetylénové potrubie s tlakom 6 alebo 10 barov. Používa sa pre hlavné aj sekčné rozvody. Veľkosti: 25 mm (3/4”), 32 mm (1”), 40 mm (1 1/4”), 50 mm (1 1/2”), 63 mm (2”) … Môže byť spojované rýchlospojkami.
 • – špeciálny spätný ventil. Používa sa pri povrchových čerpadlách. Vkladá sa na koniec nasávacieho potrubia aby zabránil vytekaniu vody z potrubia. Umožňuje tak rýchly štart.
 • PELD potrubie – nízko kapacitné polyetylénové potrubie, obyčajne s 16, 20 alebo 25 mm priemerom. Tlak v potrubí môže dosiahnuť maximálnu výšku 3-4 bary, preto sa používa iba pre sekčné rozvody. Môže byť používané s PEHD rýchlospojkami, ale odporúča sa používať lacnejšie kužeľové dielce, navrhnuté špeciálne pre tento účel (dostupné v rebrovom prevedení alebo ako rýchlosvorka).
 • – otvára sa a zatvára na automatický signál podľa naprogramovania riadiacou jednotkou.
 • Manometerpozri aj Tlakomer
 • Regulačný ventil elektromagnetický ventil inštalovaný na začiatku systému. Keď sa program spustí, automatická technológia otvorí a potom zatvorí regulačný ventil. Tak sa hlavný rozvod dostane pod tlak iba ak je spustený závlahový program. Zabráni sa tak trhaniu potrubia.
 • Mini rozprašovač používa sa na zavlažovanie menších oblastí ako sú skalky alebo zeleninové hriadky. Nadzemný postrekovač s jednoduchou rozprašovacou tryskou. Do systému je inštalovaný pomocou 7 mm potrubia. Dostupný iba v 180° a 360° prevedení, s dĺžkou dostreku 0,5 – 2,5 m.
 • – zapína/vypína čerpadlo na základe určitej výšky tlaku. Vybavený tlakovou nádobou.
 • Tlakomer meria vodný tlak, obyčajne na stupnici 0-10 barov.
 • Tlaková strata voda v potrubí stráca tlak. Na základe prívodu vody a vzdialenosti musí byť zvolená vhodná dĺžka potrubia, inak voda na ceste k postrekovaču stráca tlak.
 • – doba prevádzky zavlažovanej sekcie. Obvykle ju možno nastaviť na určitý počet minút, alebo, v závislosti od typu, sekúnd.
 • Deň zavlažovania vďaka automatickému programu je možné nastaviť deň určitého typu závlahového programu.
 • – zavlažuje oblasť vodnou clonou. Dĺžka dostreku je zväčša 6-30 m, v závislosti od typu. Nízka výdatnosť vody.
 • – postrekovač zavlažujúci ako dážď. Väčšinou býva výsuvný, niekedy aj nadzemný. Výmenná tryska určuje výseč zavlažovanej plochy a dĺžku dostreku (väčšinou medzi 2 – 5,5 m). Vysoká výdatnosť vody.
 • Čas zahájenia zavlažovania načasovanie závlahy. Podľa od typu automatickej techniky môže byť naprogramovaných viac časov.
 • Fitingy pre ventily – používajú sa na zapojenie elektromagnetických ventilov. Existujú rovné, T-kusy, 3-, 4-, 5- rýchlospojky, kolená alebo kríže.
 • Relé spínač čerpadla – Striedavé relé, ktoré spína čerpadlo na povel riadiacej jednotky podľa stanoveného plánu zavlažovania. Je ovládané napätím 24 V. Nezabezpečuje ochranu čerpadla pred suchým chodom.
 • Dĺžka dostreku – úsek pokrytý závlahovou vodou. Od niekoľkých cm až po 30 m, v závislosti od typu.
 • Tvar zavlažovanej plochy – tvar oblasti, zalievanej postrekovačom. Výseč (pevne stanovená, alebo nastaviteľná), celý kruh, príp. obdĺžnik.
 • Postrekovač – zariadenie na postrekovanie. V záhradách sa odporúča používať výsuvné rozprašovacie postrekovače, rotačné, alebo mini postrekovače
 • – pozri aj Odvodnenie
 • – jednoduchý guľový ventil (v priemere 1/2”), na ktorý sa pripojí kompresor pred zazimovaním aby vyfúkol vodu zo systému. Tento proces sa nazýva odvodnenie.
 • – pozri tiež Automatika
 • Spätná klapka – umožňuje iba jednosmerný tok vody. Existuje čisto pružinová, prípadne medziprírubová pružinová. Jej hlavnou funkciou je zabrániť vode v závlahovom systéme aby odtiekla späť do vodovodného systému. Blokuje zároveň pretekanie postrekovačov v nižšie položených oblastiach. Špeciálnym typom je dvojitá spätná klapka.
 • Zdroj vody – vodný zdroj závlahového systému. Môže ním byť akákoľvek kopaná alebo vŕtaná studňa, cisterna, záhradný vodovod, atď.
 • Výdatnosť vody – množstvo vody pretekajúce cez určitú dĺžku potrubia za určitý čas. Meraná v l/min alebo m3/h. Znamená to tiež dostupný vodný zdroj a objem vody pretekajúci cez postrekovače a elektromagnetické ventily.
 • Vodné kladivo – dôsledok náhleho uzatvorenia prietoku vody, alebo náhlej zmeny toku. Spôsobí tlakovú vlnu, ktorá môže preťažiť fitingy a potrubia.
 • Vodná prípojka – zariadenie, pripojené k potrubiu pod stálym tlakom. Vložením “kľúča” vznikne nový otvor pre vodu. Konektor je skrytý v zemi, uzatvoriteľný a pred znečistením chránený obalom.
 • Odvodnenie – príprava na chladné zimné mesiace. Kompresor pomocou vysokostlačeného vzduchu vysuší vodu zo závlahového systému.
 • – vetva závlahového systému viažúca sa na jeden elektromagnetický ventil. Podľa typu použitých postrekovačov sa nazýva rozprašovacia, rotačná, kvapkovacia, atď. sekcia.
 • Sekčné rozvody – potrubie za elektromagnetickým ventilom, cez ktoré priteká voda k postrekovačom. Je pod tlakom iba počas závlahového programu.