Školenia

S potešením oznamujeme, že sme rozbehli kurzy projektov a realizácie závlahového systému.

Touto cestou by sme radi pomohli odborníkom v oblasti závlahových systémov a spoločnostiam zaoberajúcim sa záhradnou architektúrou a závlahovými technikami.

Kurz závlahy pre Vás

S hrdosťou môžme povedať, že naša spoločnosť patrí medzi najlepšie v oblasti záhradných techník. Počas obdobia našej existencie sme získali obrovské skúsenosti a znalosti, ktoré by sme radi sprostredkovali aj našim partnerom. Pre účastníkov kurzu poskytujeme písomné materiály a robíme všetko preto, aby sme uspokojili špeciálne potreby každého v skupine.

Samozrejme, technik a projektant závlahového systému majú odlišné nároky. Dodávateľov tiež zaujímajú iné oblasti ako tých, ktorí by chceli prehĺbiť vedomosti svojich nových zamestnancov.

Školenie v závlahových systémoch zdarma

A teraz pokračujeme s ďalšími fantastickými detailami: v prvom rade, kurz závlahových technik je zdarma. Áno, naozaj ste čítali správne: zdarma, bez akýchkoľvek ďalších záväzkov. Môžeme pokračovať? Nezastupujeme žiadnu značku, čo značí, že sprostredkúvame informácie od viacerých relevantných spoločností.

Odborné školenie s certifikátom, bez akýchkoľvek záväzkov

Každý účastník školenia obdrží certifikát projektanta závlahového systému. Znovu zdôrazňujeme, že sa to neviaže na podmienku nákupu v našej firme. Nákup nie je podmienku, ale ani prekážkou. Každopádne, keď sa s nami skontaktujete, sami uvidíte.

Ale prečo to všetko robíme?

Teraz sa asi pýtate, prečo to všetko robíme? Naša spoločnosť, Satem, s.r.o., je oddaná kvalitnej závlahe už dlhé roky. Veľmi dobre si uvedomujeme, že bez kvalitnej závlahy nie je kvalitná záhrada. Vedieť, že naši zákazníci dlhodobo udržiavajú krásne záhrady je pre nás dôležité. Takže, aby ste to robili ako profesionáli, skontaktujte nás!